Napisz do nas

PRZEDSTAWICIEL ZONTES W POLSCE:

ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec (adres siedziby i adres do korespondencji: Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318605;

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – KRS;NIP: 5562678193;REGON: 340526925.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec.

2) inspektorem ochrony danych w ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec jest Monika Jurkiewicz: [email protected];

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gniewkówiec, w celu realizacji zadań wynikających z zapytania lub rezerwacji przekazanej przez formularz kontaktowy oraz podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym na podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1,
4/05/2016 – RODO) lub/i obsługi procesu rezerwacji towarów oferowanych w serwisie internetowym zontespolska.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO obsługiwanych przez Administratora, jak również w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5) Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczących zapytań lub informacji zwartych przez Państwa w zapytaniu przesłanym przez formularz kontaktowy, w celach obsługi procesu rezerwacji do momentu realizacji transakcji oraz przez okres przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, a w celach archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udzielanymi w ramach kontaktu poprzez formularz informacjami.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie w formie profilowania.

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli udzielić odpowiedz na zadanie zapytanie, a w celu obsługi rezerwacji jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem.